Impactul agentilor patogeni asupra sanatatii umane

Impactul agentilor patogeni asupra sanatatii umane:

În 1971-1972, la Agenția de Protecție a Mediului (EPA ) a avut loc audieri pe baza folosirii DDT-ului. Judecãtorul Edward Sweeney a concluzionat: " DDT-ul nu este un risc cancerigen pentru om ... DDT-ul nu este un pericol ca agent mutagen sau teratogen la om ...utilizarea DDT-ului în conformitate cu reglementãrile în cauzã aici nu are un efect nociv asupra peștilor de apã dulce, organismelor de estuar, pãsãrilor sãlbatice sau altor animale sãlbatice."

În anul 1972 în ciuda hotãrârii judecãtorului Sweeney, EPA a interzis utilizarea DDT-ului în SUA.

Mulți oameni cred cã DDT a fost interzis, deoarece cauzeaza cancer, dar acest lucru nu a fost dovedit faptic. De fapt, numeroase experimente au descoperit cã subiecții umani expuși la doze mari de DDT (într-un caz, pe bazã zilnicã timp de doi ani) nu suferau de nicio boalã.

DDT este încã folosit în Lumea a Treia (în special în Africa) în combaterea malariei.

Acum, în cazul infestãrii ploșnițelor, care se aflã în creștere, unii oameni de științã susțin cã aceastã problemã este rezultatul abandonãrii utilizãrii DDT-ului  în urmã cu mai mult de trei decenii.