Distrugator insecte suprafata medie IK16 (acopera aprox.100mp)

  • Fara Stoc
    Distrugator insecte suprafata medie IK16 (acopera aprox.100mp)
  • 143,12 lei

  • Fără TVA: 120,27 lei
 (0 opinii)
  • Cod produs: 1948
  • Disponibilitate: Fara Stoc

Comanda Rapida

Te grabesti? Lasa-ne un numar de telefon si o adresa de email, de restul ne ocupam noi.

Principiu de funcþionare

Aparatul antiinsecte a fost conceput pentru a atrage cu ajutorul luminii  ultraviolete insecte zburãtoare precum muºte, molii, þânþari, etc. Îndreptându-se înspre aceastã luminã, ele ating un grilaj metalic aflat sub tensiune, care le electrocuteazã.

Aparatul antiinsecte IK12/16/30/40 este foarte eficient ºi sigur.  El este prevãzut cu o siguranþã, astfel cã în eventualitatea unui scurtcircuit în aparat, nu va cãdea întregul sistem electric din casã.
Grilajul de înaltã tensiune este inoxidabil. Materialul a fost ales în aºa fel încât insectele sunt doar electrocutate, nefiind carbonizate, iar materialul nu este deteriorat.

Lãmpile speciale UV sunt complet inofensive pentru oameni ºi animale.

Grilajul de siguranþã exterior protejeazã utilizatorul împotriva atingerii neintenþionate a grilajului de înaltã tensiune.

Aparatul nu foloseºte substanþe chimice sau pulverizatoare, nu afumã ºi nu emite mirosuri, nu produce deºeuri ºi este ecologic.
Aparatul anti-insecte IK12/16/30/40 este destinat utilizãrii în interior, în locuinþe, spaþii de lucru, magazine, etc.


Instalare

La montare ºi instalare este important sã þineþi cont de situaþia de la faþa locului.
1. Suspendaþi aparatul anti-insecte în centrul camerei; astfel încât radiaþia ultravioletã sã se poate rãspândi ºi sã poatã atrage insectele din întregul spaþiu.

2. Montaþi aparatul anti-insecte pe un perete sau într-un colþ dacã spaþiul nu este foarte mare.

3. Cea mai potrivitã înãlþime pentru aparatul anti-insecte este între 1,5 ºi 2 metri înãlþime, aceasta fiind cea mai accesibilã înãlþime de zbor pentru insecte. Puteþi sã-l montaþi ceva mai jos dacã vizaþi în mod special þânþarii, la aproximativ 1 metru înãlþime.
4. Aparatul anti-insecte poate fi agãþatã pe lanþul de o masã sau pe un dulap, spre exemplu. Asiguraþi o bazã stabilã!
5. Instalaþi aparatul dvs. anti-insecte într-un loc relativ întunecat; acesta nu se aºeazã în lumina directã a soarelui (ferestre, uºi), deoarece lumina soarelui atenueazã radiaþia din aparat. Lumina artificialã nu atenueazã radiaþia. Cu toate acestea, poate avea efecte negative asupra funcþionãrii.
 

Utilizare ºi întreþinere
Punerea în funcþiune

Verificaþi ca priza pe care o veþi folosi sã aibã împãmântare ºi ca tensiunea ei sã fie corectã (230V-50Hz). Puneþi aparatul în funcþiune introducând ºtecherul în prizã ºi apoi apãsând butonul de pornire (apãsaþi „on”). Aparatul porneºte.
Aparatul anti-insecte poate fi folosit continuu (24 de ore pe zi),  pe durata întregului an.
 

Înlocuirea lãmpilor

Pentru a înlocui un tub Tl rupt, opriþi aparatul, scoateþi ºtecherul din prizã ºi îndepãrtaþi garnitura de prindere ridicând-o puþin ºi glisând-o afarã din aparat pe partea din faþã (partea cu comutatorul). Aºezaþi aparatul cu partea pe care se aflã comutatorul în jos ºi deºurubaþi cele douã ºuruburi de deasupra grilajului de siguranþã de pe partea cu siguranþã (fuse). Înclinaþi înainte grila. Acum puteþi roti cu 90° tuburile TI, le puteþi scoate din garnitura de fixare ºi le puteþi înlocui.

Montaþi lãmpile, grilajul, partea lateralã ºi sertarul în poziþia iniþialã înainte de a pune aparatul din nou în funcþiune.
 

Curãþare

Goliþi cu regularitate sertarul ridicându-l puþin în sus ºi trãgându-l din aparat pe partea cu comutatorul.

Praful influenþeazã eficienþa luminii, iar mizeria afecteazã gradul de distrugere a insectelor. Curãþaþi aºadar aparatul cu regularitate. În acest scop, opriþi aparatul, scoateþi ºtecherul din prizã ºi îndepãrtaþi sertarul ridicându-l puþin ºi scoþându-l din aparat pe partea cu comutatorul. Dupã ce aºezaþi aparatul, puteþi îndepãrta praful ºi murdãria din aparat cu aspiratorul, cu un pãmãtuf pentru praf sau cu o perie moale. Nu folosiþi apã ºi detergenþi puternici pentru curãþarea aparatului.
Partea exterioarã a aparatului poate fi ºtearsã de praf cu o cârpã moale.
Avertismente legate de siguranþã
• Nu lãsaþi aparatul la îndemâna copiilor, persoanelor în incapacitate ºi animalelor de companie. Grilajul este sub tensiune!
• Pentru IK12/16/30/40, folosiþi o prizã cu împãmântare ce indicã 230V-50Hz.
• Aveþi grijã sã nu atingeþi niciodatã grilajul sub tensiune în timpul utilizãrii, cu degetele, cu un creion, cu o bucatã de hârtie sau cu orice fel de obiect. Acest lucru va duce la un ºoc electric ºi constituie un posibil risc de incendiu! Nu introduceþi niciodatã obiecte în aparat prin grilajul de siguranþã!
• Aparatul este destinat folosirii în interior. Este mai puþin recomandat folosirii în ºuri, hambare, etc., acolo unde aerul este relativ umed ºi acid. Acesta poate deteriora materialele.
• Nu folosiþi aparatul în spaþii în care se gãsesc materiale explozibile sau gaze sau substanþe inflamabile, deci nici în garaje. Aparatul anti-insecte poate face o scânteie care sã ducã la aprinderea acestor substanþe!
• Nu folosiþi aparatul în spaþii „umede” precum incinte cu piscinã, duº sau bãi, deasupra canalelor de evacuare, etc.
• Nu faceþi modificãri la aparat; acest lucru atrage dupã sine riscuri ºi duce la anularea rãspunderii producãtorului!
• Dacã aparatul, cablul sau ºtecherul prezintã deteriorãri, adresaþi-vã furnizorului sau unui electrician autorizat pentru repararea/înlocuirea piesei respective. Nu reparaþi singuri aparatul!

Eventuale defecþiuni
Lãmpile nu se aprind
• Siguranþa este arsã. Înlocuiþi-o. Siguranþã (fuse) se aflã în spatele ºurub negru pe partea lateralã a cablului de alimentare.
• Lampa nu face contact. Reparaþi-o.
• Lampa este uzatã. Înlocuiþi-o.
• Starterul este stricat. Înlocuiþi-l acelaºi mod ca ºi lampa.
• Duza este stricatã. Înlocuiþi-o.
• ªtecherul nu este bine introdus în prizã. Introduceþi-l bine în
prizã.
Grilajul nu are curent
• Cablul de curent cãtre grilaj este întrerupt. Asiguraþi repararea acestuia.
• A apãrut un scurt-circuit în transformator. Înlocuiþi-l.
• Siguranþa este arsã. Înlocuiþi-o.
 

SPECIFICAÞII TEHNICE
Suprafata acoperita :        ~ 100 mp

Dimensiuni unitate:          10x34x26.5 cm

Lampi :                              2x8 Watt UV lamp

Consum:                            27 Watt

Tensiune de alimentare:   230 Volt

Tensiune gratarului:          2500 Volt

Carcasa :                           aluminiu

Greutate :                          2.15Kg

Durata medie de viata:     5 ani.

Produs:                               in Olanda

 

Cod produs : 1948

DISPONIBIL PE STOC.
 
Garantie: - pentru persoane juridice: 12 luni

                  - pentru persoane fizice: 24 luni.

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie